Dansk fiskeri

En vigtig del af det danske maritime liv og den maritime historie er historien om det danske fiskeri. Vi kender alle historien om middelalderens enorme sildefiskeri ved den sydsvenske kyst, og selv om sildefiskeri i dag kun er en minimal del af dansk fiskeri, så er fiskerierhvervet stadig et vigtigt erhverv og en stor del af den maritime verden og historie også i dag.

Fiskeriet i Danmark havde et kraftigt opsving allerede i 1500-tallet, og det betød, at der blev etableret en række fiskerlejer – kystbyer, hvorfra fiskeriet fandt sted, og som for nogles vedkommende stadig er i drift som fiskerlejer.

Det var dengang, de berømte fiskekoner på Gammel Strand begyndte at komme til København for at sælge mændenes fangst, som de havde bjærget i land langs den nordsjællandske kyst.

En af de største fiskerinationer

Fiskeriet forblev et vigtigt erhverv i Danmark, og i 1800-tallet blev Danmark en af verdens største fiskerinationer, fordi vi begyndte at drive fangst på på det åbne hav efter rødspætter med det såkaldte snurrevod, som var en revolutionerende ny fangstmetode.

Danske fiskere var på denne måde nogle af de første til at sætte fiskeriet i system og gøre det til en industri. Det ser vi også i dag, hvor de store fiskekuttere kan have 2.000 tons fisk ombord – sild, industrifisk eller hvad de nu specifikt er på havet efter.

Tidligere var fisk en afgørende del af alle menneskers daglige kost. Man fik sild og øllebrød til morgenmad, sild til middag og sild til aften – hvis man ikke boede på Bornholm, hvor man fik laks morgen, middag og aften, så de stakkels bønderkarle og -piger til sidst klagede over, at de ikke ville spise laks hele tiden. I dag er fisk en lidt sjældnere spise på vores middagsborde, men der er tegn på, at vi igen begynder at spise mere fisk til gavn for både sundheden og det kulinariske niveau.