Dyrk marinens historie

En vigtig del af den danske maritime historie er historien om den danske flåde, som gennem tiderne altid har været en vigtig del af den danske armé.

Hvis man har en særlig interesse i den danske flådes historie, og måske også i flåderne fra andre lande og områder, så kan man knyttet sig til den forening, der hedder Marinehistorisk Selskab. Den har det formål at medevirke til at give folk en større forståelse for den danske flådes historie – med udblik også til andre landes og områders flåder.

Selskabet er et mødested for flådenørder, som kan fornøje sig med historier om den teknologi, der er udviklet til maritim brug, historier om mere eller mindre berømte søslag og meget andet. Formidlingen af viden gennem Marinehistorisk Selskab finder sted gennem foredrag og møder, og selskabet udgiver sit eget tidsskrift, nemlig ‘Marinehistorisk Tidsskrift’. Det udkommer en gang i kvartalet.

Orlogsmuseets Venner

Mange af medlemmerne af Marinehistorisk Forening er også medlemmer af Orlogsmuseets Venner, som er en anden forening, der beskæftiger med den danske flådes historie.

Aktiviteterne i Marinehistorisk Selskab er præget af stolte traditioner. Blandt andet holdes den årlige generalforsamling altid i møderummet, der hører til Holmens Kirke, der er kendt som flådens kirke. Her holdes også foredrag og andre møder, og der bliver vist historiske film og holdt fotobaserede foredrag – alt sammen med spændende materiale fra den danske flådes arkiver.

Årlig udflugt

Hvert år tager medlemmer af Marinehistorisk Forening på udflugt. Den kan gå til forskellige steder – typisk til steder i Danmark eller i de nærmeste nabolande Sverige, Tyskland og Norge. Målene for udflugterne er naturligvis steder med særlig maritimhistorisk interesse. Det gælder om at være hurtig på aftrækkeren, når den årlige udflugt bliver annonceret, fordi den som regel straks bliver overtegnet – der er nemlig rigtig mange, der interesserer sig for maritim historie og ikke mindst den danske flådes stolte historie.