En stolt tradition

Danmark har en stolt tradition for at drive virksomhed i, hvad der nogle gange bliver kaldt “den blå verden” – den del af erhvervslivet, der har med havet og det maritime at gøre.

Det blå erhverv er et af de mest betydningsfulde erhverv herhjemme, for Danmark en lille, men meget åben økonomi, som er baseret på, at vi samhandler med omverdenen i stort omfang. Det danske søfartserhverv bidrager med en væsentlig del af den danske økonomi, og vi har nogle af verdens største rederier som afgørende dele af dette erhverv.

Danske rederier samler de største

De største danske rederier er typisk organiseret i brancheforeningen Danske Rederier, som på denne måde samler de væsentligste dele af det blå erhverv under én paraply. Danske Rederier har til huse i København, hvilket givetvis skyldes, at man så er tæt på de politiske beslutningstagere og embedsværket på Slotsholmen, de forskellige offentlige styrelser m.v., men medlemmerne kommer fra hele landet med København, Esbjerg, Frederikshavn og Aarhus som de byer, hvor der på grund af de store havne ligger flest rederier.

Mange unge mennesker drømmer om en fremtid på havet. Det er nok ofte billedet af en stolt Maersk-kaptajn, der står ved broen på sit store containerskib, der giver næring til disse drømme, men man kan gøre sig en karriere på havet på mange niveauer. På skibene arbejder alt fra kokke til serviceassistenter, it-folk og styrmænd, ligesom maskinister og andre med forstand på skibenes drivende dele spiller en vigtig rolle for at få hele den store maskine, som et moderne skib er, til at spille rigtigt. Hertil kommer alle folkene på land, der bidrager til, at den maritime verden fungerer: Servicefolk på havnene, shippingfolk og mange andre.

Uden tvivl vil de alle gerne være en vigtig del af den stolte danske tradition, som der er at arbejde i det blå erhverv,